Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.helseinvest.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse på mail.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.helseinvest.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.
Aldersgrensen for netthandel er 18år, ved å bestille varer fra oss, bekrefter du at du er over 18år, eller har tillatelse fra dine foresatte til å gjøre dette.
Vi leverer vårer varer foreløbig kun i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. (Klikk på lenkene for mer informasjon.).

Partene

Selger: Helse-Invest AS – Lysnesveien 45, 1400 Ski, Tlf: +47 99 51 53 50, E-post: post@helseinvest.no, Organr: 998 565 065
Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

Enkle steg for å gjennomføre kjøpsprosessen vår:

1. Valg av produkt (størrelse, antall)

2. Trykk Kjøp (du havner i handlekurv)

3. Fortsett til kassen

4. Fyll ut Fakturering og Frakt info.

5. Vel betalings metode (VISA, Mastercard, PayPal, eller Direkte bankoverføring.)

6. Godkjenning av vilkår og betingelser er nødvending for å fullføre kjøpet.

7. Bekreft kjøp ved å trykke på Send ordre.

8. Du vil motta ordrebekreftelse på mail.

Priser og levering
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Avtaleinngåelse og bestillingsprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller take nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 295,- for uavhentet vare, for å dekke våre kostnader i forbindelse med retur av produktet.

Forsendelse
Vi sender ut varene med Posten Norge:
1. Servicepakke – Med forsikring og sporing.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller mlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

Personopplysninger
Når du handler hos oss oppbevarer vi opplysninger som b.la. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å kunne levere varene til deg, samt kunne kontakte deg i forbindelse med din bestilling. Bruk av personopplysninger til andre formål, som f.eks. å sende deg informasjon om nyheter og tilbud gjennom vårt nyhetsbrev blir kun gjort med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Levering
Vi leverer per i dag produkter fra nettbutikken kun til forbrukere som bor i Norge.
Pakkene blir sendt med posten som har leveringstid ca 1-5 dager avhengig av hvor du bor. Lengre distanser kan forekomme på 6-7 dager.

Betaling
Kjøpesummen gjøres opp med bank- eller kredittkort (Visa eller Mastercard). Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når bestillingsfristen går ut.
Betalingen gjøres trygt via Teller.

Angrerettloven
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post/utskrift). Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Varer der den innerste beskyttelsesplasten av emballasjen er fjernet byttes ikke.

Angrerettskjema kan lastes ned her

Kontakt oss på: post@helseinvest.no